Movie Kåre Hagman

Stoppa Trålfisket i Östersjön

Kåre Hagman från Yxlö i Haninge Skärgård

Berättar om Trålfisket effekter och tycker till om Fiskeriverket idag heter det  Havsverket

Ingen  från Hagmans släkten kan idag livnära sig på Fisket  !

När köpte du fisk av din Fiskare sist ?